stichting
beeldkommunikatie - audiovisuele produkten - media management
Koediefslaan 16 - 2101 BV Heemstede - tel: 023 5359194 - fax 023 5357354 - e-mail: micromedia@diapool.nl


De stichting Micro Media heeft als doel audiovisuele hulpmiddelen en diensten beschikbaar te stellen voor educatieve doeleinden.

Dit kan heel ruim geÔnterpreteerd worden. Zo houdt de stichting zich niet alleen bezig met het maken van lesboekjes en leerprogramma's, maar kunnen er ook educatieve videobanden en diaseries gemaakt worden. Bovendien kan men adviezen krijgen over hoe je met de verschillende audiovisuele hulpmiddelen kunt omgaan. Ook is het mogelijk tijdens de uitvoering van een projekt assistentie te krijgen, zodat er ook met video of fotografie gewerkt kan worden.

De stichting beschikt over enkele unieke hulpmiddelen om de doelstelling waar te maken.


    De Diapool    
De Diapool is een verzameling van meer dan 100.000 dia's die gebruikt kunnen worden als illustratiemateriaal bij tal van onderwerpen. De dia's zijn gemaakt van de meest uiteenlopende onderwerpen uit veel verschillende landen. Bij het maken van de dia's is vooral nadruk gelegd op de sociale betekenis van het 'plaatje'.

     
     
De Diapool bevat foto's en dia's van verschillende fotografen. Vanaf 1976 hebben tal van (ad hoc) fotografen op verzoek van Micro Media fotomateriaal meegenomen op hun studiereizen. Gevraagd werd nadruk te leggen op de sociale omstandigheden in het bezochte land. Over het algemeen sloot deze vraag aan bij de doelstelling van de betreffende fotograaf en de reis die hij of zij zou gaan maken. De meeste foto's werden overigens gemaakt in landen die in ontwikkeling zijn. Door het enthousiasme van deze mensen en het grote aantal rolletjes dat vol werd ingeleverd, is een omvangrijk archief ontstaan met fotowerk uit een groot aantal landen.

De foto's worden door Micro Media in de Diapool beheerd en geŽxploiteerd voor educatieve doeleinden. Het auteursrecht van de foto's blijft bij de fotograaf, maar Micro Media mag de foto's vrij gebruiken in het kader van haar doelstellingen. Over het algemeen komt het erop neer dat de foto's gebruikt zullen worden voor de eigen producties van Micro Media. Maar ze kunnen ook tegen een niet-commercieel tarief beschikbaar gesteld worden aan derden.

De Diapool kent verschillende toepassingen:

  • illustratie bij teksten
  • aanvulling bij het maken van tentoonstellingen, verslagen, documentaires enzovoort
  • basismateriaal voor diaseries, fotoboeken e.d.

In de Diapool kan gezocht worden op land en op thema. Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van wat er in de Diapool te vinden is. Enkele mogelijkheden kunnen wel reeds genoemd worden:

Landen: Sri Lanka, India, Egypte, Malawi, Kenya, BraziliŽ, Jemen, IndonesiŽ, TunesiŽ, Nepal
Thema's: huisindustrie, landbouw, water, bouw, ambachten, vervoer, natuur,
transport.

TRANSPORT
landen in ontwikkeling

 


    Lesmateriaal    

Micro Media heeft op praktisch handelen gericht, educatief materiaal ontwikkeld, dat op school of in een projektgroep gebruik kan worden. De pakketten, die meestal bestaan uit een audiovisual (videoband of diaserie) en schriftelijke achtergrondinformatie, lesvormen of suggesties om een projekt rond het betreffende thema op te zetten zijn bij Micro Media te bestellen. Een lijst van beschikbaar materiaal is verderop te vinden.

Deze materialen zijn te bestellen door per exemplaar het bedrag over te maken dat achter het betreffende produkt staat vermeld. Als bijdrage in de porto en administratiekosten dient per bestelling een bedrag van ƒ 5,00 extra te worden overgemaakt. Bij de bestelling wordt ten behoeve van uw administratie de (reeds betaalde) faktuur bijgesloten.


    Dienstverlening en Produktie    

Micro Media werkt nauw samen met andere stichtingen die zich bezighouden met educatieve projecten. Daarbij kan men denken aan het opzetten van projecten op school, in buurthuizen of voor andere op educatie gerichte instellingen. Door deze samenwerking is het mogelijk Micro Media in te schakelen voor:

Wat Micro Media onderscheidt van andere leveranciers en/of producenten is dat alles altijd in nauw overleg en in intensieve samenwerking met de "opdrachtgever" wordt uitgevoerd. Niet de ideeŽn van Micro Media zijn belangrijk, maar: hoe kunnen de ideeŽn van de opdrachtgever zo goed mogelijk worden verwezenlijkt en hoe komen deze het beste tot hun recht. Daarbij worden ook de belangen van de doelgroep in het oog gehouden en worden - indien het om kontakten met andere volken gaat - de betreffende personen in hun waarde gerespecteerd. Dat betekent dat vaak de tijd genomen wordt om de verschillende partijen die bij een produktie betrokken zijn aan elkaar te laten wennen, voordat de produktie zelf ter hand genomen wordt. Dit wil niet zeggen dat zo'n produktie daardoor duurder uitvalt. De tijd die nodig is om zich te verdiepen in een andere cultuur is de investering van Micro Media om tot een beter produkt te komen.


© 2004 stichting Micro Media